xm@gz

Runners spend a lot of time in their heads.


Deixar un comentario

[Tutorial] Tablet Android + Modem USB + PPPWidget

Esto aquí resumido (si, resumido) representa tres días de buscador, probas de comunicación e envío de comandos ao módem e un pouco de cabezonería.

Ingredentes:

– Arnova 9 G2 (o tablet)
– Módem 3g Vodafone K3570-z (a partir de agora chamarémolo pincho)
– PPPWidget

O obxetivo é que se entendan estos dous trebellos, pero a receta é xenérica, pois tira dos módulos que xa teña instalados o android instalado e dun widget que os pon en funcionamento de xeito correcto. Seguir lendo