El juego de Ender

Título: El juego de Ender . Ender's game (1977) Autor: Orson Scott Card Para valorar este libro resulta conveniente fixarse na data en que foi escrito: a fináis dos anos setenta do século pasado, nun mundo políticamente polarizado por dúas potencias militares que condicionaban de xeito absoluto o xeito de vivir o día a día … Seguir lendo El juego de Ender